Tag: ชนชั้นปรสิต

หากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ก็ทำให้แมลงสาบอย่างเขาก็พอมีเหตุผลให้ปลอบใจตัวเองอยู่บ้างที่ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์...ชนชั้นปรสิต

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :