[รีวิว] ชนชั้นปรสิต (Parasite) 2019 : จะจนจะรวย ครอบครัวสำคัญเสมอ

หากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ก็ทำให้แมลงสาบอย่างเขาก็พอมีเหตุผลให้ปลอบใจตัวเองอยู่บ้างที่ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์…ชนชั้นปรสิต