เว็บไซต์ Settawutudakarn.com จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ, ความเรียง, บทวิจารณ์-ริวิวภาพยนตร์, ดนตรี หนังสือ และบันทึกเดินทาง, บันทึกประสบการณ์ชีวิตของเสฏฐวุฒิ อุดาการ ให้กับผู้ที่สนใจแวะเวียนผ่านเข้ามาได้เก็บเกี่ยวไปปรับใช้กับชีวิตของตนเอง เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะให้บริการเฉพาะในส่วนที่เป็นเนื้อหาในบทความซึ่งเขียนขึ้นโดยผู้ดูแลเว็บไซต์ Settawutudakarn.com โดยไม่มีการเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ นอกจากสถิติในการเข้าชม