เรือกระดาษ เสฏฐวุฒิ อุดาการ

บทกวี เรือกระดาษ

เรือกระดาษ เสฏฐวุฒิ อุดาการ

เสฏฐวุฒิ อุดาการ เขียน

นาวาชีวิต

กระแสธารของช่วงเวลา

ดำเนินไป ดำเนินมา

อย่าใช้ชีวิต

เหมือนเรือกระดาษ

เปราะบางกลางทะเล

มหาสมุทรมีความลึกล้ำ

เกลียวคลื่นมีความเชี่ยวกราก

สายลมไม่มีความเมตตา

จงยืนหยัด จงแข็งแกร่ง

อย่าเป็นดั่งเรือกระดาษ

ที่จมลงสู่ก้นสมุทร

หลังผละจากชายฝั่งได้ไม่นาน

เพียงเพราะกลัวว่าเรือลำนี้เล็กเกินไป

ทั้งที่ยังไม่ได้ออกเดินทาง

ไปยังดินแดนที่ปลายขอบฟ้านั้น.