Skip to toolbar

[รีวิว] Tonight at Romance Theatre ระยะห่างของหัวใจ

ภาพยนตร์เป็นสิ่งไม่จีรัง ภาพยนตร์ที่จะยังอยู่ใจคนก็มีเพียงหยิบมือ ส่วนที่เหลือมีแต่จะถูกลืมแล้วเลือนหายไป

เสฏฐวุฒิ อุดาการ (S. Udakarn)

July 18, 2020

Hana-Bi (1997) ดอกไม้ไฟแห่งความหวัง

หากกล่าวว่า Hana-BI เป็นงานชิ้นเอกของ Kitano ก็ควรกล่าวด้วยว่าหนังเรื่องนี้คืองานชิ้นเอกของ Joe Hisaishi ด้วยดุจกัน

เสฏฐวุฒิ อุดาการ (S. Udakarn)

April 2, 2020

[รีวิว] Last Letter (2020) ด้วยรัก วัยเยาว์ และหัวใจสลาย

หากลิสต์หนังในดวงใจมา 10 เรื่อง เกินครึ่งต้องมีหนังของ Shunji Iwai

Last Letter ก็เพิ่งกลายเป็นหนึ่งในนั้น

เสฏฐวุฒิ อุดาการ (S. Udakarn)

March 13, 2020
1 2 3 4