30 ลำนำรักของรูมี

30 ลำนำรักของรูมี

รูมี เป็นกวีเปอร์เซียนในศตวรรษที่ 13 และเป็นปราชญ์อิสลาม เจ้าของผลงานลำนำรักที่ได้รับความนิยมไปทั่วบรรณพิภพ งานของรูมีเป็นบทกวีขนาดนั้น ใช้ถ้อยคำกะทัดรัด แต่มีความหมายลุ่มลึก และมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์สูง บทกวีของเขาไม่ได้รับการดื่มด้ำในเชิงโรแมนติกเพียงอย่างเดียว แต่ยังมอบบทเรียนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ได้ดีอีกด้วย เพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานหลายร้อยปี แต่ธรรมชาติของมนุษย์ก็หาได้เปลี่ยนแปรไป ยังวนเวียนอยู่กับสัญชาตญาณในการเอาชนะความกลัว ไม่ว่าจะในรูปแบบของการพิชิตความรัก การเสาะแสวงหาอำนาจ หรือการสร้างความหมายให้การดำรงอยู่ของตนเอง ในบทความนี้ ผมจึงได้รวบรวม 30 ลำนำรักของรูมีที่อ่านแล้วชอบมาไว้ในที่เดียวกัน โดยหวังว่าผู้ที่ผ่านเข้ามาเห็นบทความนี้จะได้เก็บเกี่ยวบางสิ่งบางอย่างจากลำนำรักเหล่านี้ นำไปใช้กับชีวิตประจำวันบ้างไม่มากก็น้อย

 

“I started looking for you, not knowing how blind that was. Lovers don’t finally meet somewhere. They’re in each other all along.”

ผมเริ่มมองหาคุณ ไม่ล่วงรู้ว่านัยน์ตาคนเราช่างมืดบอด คู่รักไม่ได้หากันพบที่ใดเลย นอกจากในกันและกัน

 

“Let yourself be silently drawn by the stronger pull of what you really love.” ปล่อยให้เราถูกดึงไปเงียบ ๆ ด้วยสิ่งที่เรารักอย่างจริงใจ

 

“The wound is the place where the Light enters you.” รอยแผลคือช่องว่างที่ทำให้แสงสว่างหาเราพบ

 

“Love is not an emotion, it is your very existence.” รักไม่ใช่อารมณ์ แต่คือการดำรงอยู่ของเรา

 

“I am yours. Don’t give myself back to me.” ผมเป็นของคุณ อย่าผลักไสกลับมาเลย

 

“Be like a tree and let the dead leaves drop.” เป็นดั่งต้นไม้ที่ปล่อยให้ใบไม้ที่ร่วงโรยปลิดขั้วร่วงลง

 

“The breeze at dawn has secrets to tell you. Don’t go back to sleep.” สายลมยามเช้ากระซิบบอกความลับ “อย่ากลับไปนอน”

 

“What you seek is seeking you.” สิ่งที่คุณค้นหา กำลังค้นหาคุณอยู่

 

“Raise your words, not voice. It is rain that grows flowers, not thunder.” จงเลือกใช้คำ อย่าขึ้นเสียง สายฝนทำให้ดอกไม้ผลิบาน ไม่ใช่สายฟ้า

 

“You are not a drop in the ocean. You are the entire ocean, in a drop.” เธอไม่ใช่หยดน้ำในมหาสมุทร เธอคือมหาสมุทรในหยดน้ำ

 

“The moment you accept what troubles you’ve been given, the door will open.” เมื่อยอมรับปัญหา ทางแก้จะเปิดออก

 

“The only lasting beauty is the beauty of the heart.” ความงามที่ยั่งยืน คือ ความงามของจิตใจ

 

30 ลำนำรักของรูมี

“You are the universe in ecstatic motion.” เธอคือจักรวาลที่กำลังเคลื่อนไหวอย่างปลาบปลื้ม

 

“The quieter you become, the more you can hear.” ยิ่งสดับเสียง ยิ่งได้ยิน

 

“Don’t be satisfied with stories, how things have gone with others. Unfold your own myth.” อย่างพอใจกับเรื่องเล่าของผู้อื่น แต่จงสร้างตำนานของตัวเอง

 

“I closed my mouth and spoke to you in a hundred silent ways.” ผมปิดปากเงียบ และสนทนากับคุณด้วยร้อยพันวิธีอย่างเงียบๆ

 

“The art of knowing is knowing what to ignore.” ศิลปะของความรู้ หรือการรู้ว่าจะเมินเฉยต่อสิ่งใด

 

“The greatest healing therapy is friendship and love.” การเยียวยาที่ดีที่สุด คือ มิตรภาพและความรัก

 

“The lamps are different, but the light is the same.” ตะเกียงอาจแตกต่าง แต่ให้แสงสว่างเหมือนกัน

 

“If you are irritated by every rub, how will you ever be polished?” ถ้าไม่อดทนต่อการขัดเกลา จะเกิดเงางามได้อย่างไร

 

“Love is the bridge between you and everything.” รักคือสะพานเชื่อมตัวเรากับทุกสิ่ง

 

“The beauty you see in me is a reflection of you.” ความงามที่เธอเห็นในฉัน คือเงาสะท้อนของเธอ

 

“Travel brings power and love back into your life.” การเดินทางนำมาซึ่งอำนาจและความรักแก่ชีวิต

 

30 ลำนำรักของรูมี

“When you do things from your soul, you feel a river moving in you, a joy.” เมื่อทำสิ่งหนึ่งด้วยความรัก จะสัมผัสถึงธารแห่งความยินดีไหลอยู่ภายใน

 

“We come spinning out of nothingness, scattering stars like dust.” เรามาจากความว่างเปล่า กระจัดกระจายเช่นฝุ่นผง

 

“Wherever you stand, be the soul of that place.” ไม่ว่าอยู่ที่ใด จงเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของที่นั่น

 

“The cure for pain is in the pain.” ยารักษาความเจ็บปวดอยู่ในความเจ็บปวด

 

“The rose’s rarest essence lives in the thorn.” สสารที่สำคัญของกุหลาบซ่อนอยู่ในหนามแหลมคม

 

“Everything in the universe is within you. Ask all from yourself.” จักรวาลอยู่ในตัวเธอ

 

When you find love, you will find yourself. เมื่อเธอพบรัก เธอพบตัวตน