หลับถึงชาติหน้า วินทร์ เลียววาริณ

[รีวิว] หลับถึงชาติหน้า – วินทร์ เลียววาริณ

เสฏฐวุฒิ  อุดาการ

อ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยความรู้ด้านโหราศาสตร์เทียบเท่าเด็กแรกเกิด (ว่าจะเทียบกับเด็กอนุบาล แต่มิได้ เด็กสมัยนี้เก่งกว่าเราเยอะ)

เชื่อว่าหากเมืองไทยเป็นสังคมที่มีวิถีการอ่านเหมือนญี่ปุ่น หนังสือเล่มนี้น่าจะนำไปสู่การถกเถียงที่มีสีสันมากทีเดียว

วินทร์ เลียววาริณ เป็นนักเขียนที่คนส่วนใหญ่มักรู้จักจากงานซีไรท์กับหนังสือชุดบทความเสริมกำลังใจที่พิมพ์ออกมาหลายเล่ม

แต่ความจริงแล้ว วินทร์มีงานเขียนไซไฟมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรวมเรื่องสั้นชุดเดือนช่วงดวงเด่นฟ้า ดาดาว และนวนิยายแนวไซไฟอีกจำนวนหนึ่ง

‘หลับถึงชาติหน้า’ ซึ่งเป็นรวมบทความที่โต้แย้งความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์เล่มนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่แต่อย่างใด

เพราะงานเขียนแทบทุกเรื่องของเขาจะปรากฎร่องรอยของความพยายามรื้อสร้าง ‘มายาคติ’ เกี่ยวกับโหราศาสตร์ในสังคมไทยอยู่บ่อยครั้ง

คำถามอาจไม่ได้อยู่ที่ว่า To Believe or not to Believe แต่อยู่ที่การจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของ ‘ศาสตร์’ ดังกล่าวอย่างไร ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

และจะจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เชื่อกับผู้ที่ท้าทายความคิดดังกล่าวอย่างไร

ประเด็นด้านโหราศาสตร์ในสังคมไทยจึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากกว่าการลบล้างหรือท้าทายกรอบความเชื่อซึ่งปฏิเสธมิได้ว่ายังทรงพลังอยู่มากในบริบทนี้

วินทร์ แบ่งหนังสือออกเป็น 2 ภาค คือ โหราศาสตร์ และไสยศาสตร์ ภาคแรกชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างโหราศาสตร์กับวิทยาศาสตร์หลายแขนง บทความส่วนใหญ่จะเป็นการยกประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อทางโหราศาสตร์อย่างไพ่ยิปซี วันเกิด วันมงคล ลายมือ และพลังของอัญมณีต่าง ๆ มาหักล้างด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนเชื่อว่าสามารถพิสูจน์ผิดความเชื่อทางโหราศาสตร์เหล่านั้นได้ ก่อนที่จะจัดเต็มในภาคที่สองเรื่องไสยศาสตร์ซึ่งวินทร์ย้ำมาตลอดว่าเป็นศาสตร์ของการหลับใหลหลงลืม อันตรงข้ามกับพุทธะอันหมายถึงศาสตร์ของการตื่นรู้

‘หลับถึงชาติหน้า’ จึงจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในงานทดลองประเภทหนึ่งของวินทร์ เพราะเหตุผลทางการตลาดย่อมไม่ได้อยู่เบื้องหลังการเขียนหนังสือเล่มนี้ วินทร์อรรถาธิบายในคำนำว่าเขาเขียน ‘หลับถึงชาติหน้า’ ขึ้นด้วยกรรมวิธีของการนำเสนอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดในขณะที่เขียน เพื่อเปรียบเทียบกับความเชื่อที่ฝังรากลึก มิใช่เพียงในสังคมไทย หากยังหมายรวมถึงอารยธรรมมนุษย์หลายพันปีอีกด้วย งานชิ้นนี้จึงเป็นการทดลองนำเสนอข้อเท็จจริงให้คนอ่านได้วิเคราะห์และตั้งคำถามกับสิ่งที่อยู่รอบตัว เพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์ รวมทั้งธุรกิจและอำนาจด้วยเช่นกัน

หนังสือเล่มนี้จึงต้องอ่านอย่างเปิดใจ ไม่จำเป็นที่จะต้องอ่านแล้วเชื่อ เพราะหลักสำคัญหนึ่งของศาสนาแห่งการตื่นรู้คือ กาลามสูตร อย่าเชื่อสิ่งใดแต่เพียงง่าย ๆ แต่จงใช้สติปัญญาตริตรองดูให้แน่แท้ ก่อนที่จะเผยแพร่ขยายความต่อไป ในโลกแห่งความลวง ข่าวสารที่ถูกบิดเบือน และ Fake News ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย ‘หลับถึงชาติหน้า’ ก็นับว่าเป็นหนังสือที่จะช่วยให้เราได้เปิดใจมองสิ่งที่อยู่รอบกลาย พยายามถอดรหัสความคิด วัฒนธรรม และความเชื่อที่ประกอบสร้างขึ้นรอบตัวเรา

สิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ใช่ความจริง ความรู้แจ้ง หรืออาการตาสว่าง

แต่อย่างน้อยก็ทำให้เราเข้าใจการดำรงอยู่ของโหราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย

ซึ่งเปรียบได้เหมือนหยินและหยาง เพราะโหราศาสตร์หากใช้ให้ถูกให้ควร ไม่ลุ่มหลงมากเกินไป ก็ย่อมนำสิ่งที่ดีมาสู่ชีวิตได้เช่นกัน

หลับถึงชาติหน้า

ผู้เขียน วินทร์ เลียววาริณ

สนพ. 113

พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2563

ราคา 245 บาท

สามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ Winbookclub.com